Tryb ciemny
  • środa, 29 Maj 2024
Corteva
Ochrona chemiczna ziemniaka przed chorobami powodowanymi przez grzyby

Ochrona chemiczna ziemniaka przed chorobami powodowanymi przez grzyby

dr inż. Jerzy Osowski, IHAR - PIB, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie

Ochrona chemiczna jest ostatnim z elementów integrowanej ochrony i generuje wysokie nakłady. Jej zastosowanie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu co dodatkowo podnosi koszt ochrony. Jednak w przypadku wielu chorób, np. zarazy ziemniaka, rizoktoniozy czy alternariozy stosowanie zabiegów ochronnych jednym z zarejestrowanych fungicydów jest głównym czynnikiem ograniczającym szkodliwość chorób, a zabiegi agrotechniczne oraz odporność odmian stanowią element uzupełniający.

O skuteczności stosowanej ochrony chemicznej oprócz wyboru odpowiedniego fungicydu w dużym stopniu decyduje termin wykonania pierwszego i kolejnych zabiegów. W przypadku zwalczania rizoktoniozy zabieg zaprawiania możemy wykonać w dwóch terminach wiosną (przed sadzeniem i w jego trakcie). Jesienny zabieg zaprawiania wskazane jest wykonać 5 do 7 dni po zbiorze i jego zadaniem jest ograniczenie porażenia bulw suchą zgnilizną, parchem srebrzystym oraz gangreną.

Zwalczanie zarazy ziemniaka powinno się rozpoczynać od wykonywania zabiegów profilaktycznych jeszcze przed wystąpieniem choroby, a ich zadaniem jest eliminacja źródeł infekcji. Późniejsze zabiegi wykonujemy dostosowując wybór fungicydów do fazy rozwoju roślin, nasilenia choroby oraz warunków meteorologicznych. Ochronę prowadzimy w sposób ciągły aż do zbioru bulw.

Ochronę przeciwko alternariozie w odróżnieniu od zarazy rozpoczynamy po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na dolnych liściach i kontynuujemy aż do zbioru bulw.

Ostatnim zabiegiem na plantacji powinna być desykacja naci, która nie tylko ułatwi zbiór (usunięta zostanie nać oraz ewentualne zachwaszczenie wtórne), ale dodatkowo zabezpieczy bulwy przed porażeniem chorobami.

Fungicydy zarejestrowane do zwalczania alternariozy ziemniaka (wg MRiRW czerwiec 2022)

Grupa chemiczna/

substancja aktywna

Nazwa handlowa

Strobiluryny Qol

Azoksystrobina

Amistar 250 SC, Agristar 250 SC,Agristar Bis 250 SC,Alissa, Ascom 250 SC, Astar 250 SC Azoguard,AzoGuard AZT 250 SC, Azoksar Super 250 SC, Azoksystrobi 250 SC, Azoscan 250 SC, Azoxymoc, Aztek 250 SC, Azyl 250 SC, Clayton Augusta 250 SC, Conclude AZT 250 SC, Demeter 250 SC, Dobromir 250 SC, Dobromir Super 250 SC, Dobromir Top 250 SC, Erazer, Fungistar, Globaztar AZT 250 SC, Korazzo 250 SC, Komilfo 250 SC, Ksystro 250 SC, Mirador 250 SC, Ortofin, Piastun 250 SC, Promesa,  Rezat 250 SC, Strobin 250, Strobin 250-I, Strobin 250-II, Tascom 250 SC, Tazer 250 SC, Tiger 250 SC, Zaftra AZT 250 SC, Zakeo 250 SC, Zetar 250 SC

Strobiluryny Qol + pochodne kwasu cynamonowego

Piraklostrobina + dimetomorf

Cabrio Duo 112 EC

Strobiluryny Qol + karboksyamidy SDHI

Piraklostrobina + boscalid

Cobalt, Signum 33 WG, Sarantos 33 WG, Singapur 33 WG

Strobiluryny Qol + pochodne aniliny

Azoksystrobina + fluazynam

Vendetta 525 SC

Oksazolidyny Qol + iminoacetylomoczniki

Famoksat + cymoksanil

Tanos 50 WG

Triazole DMI

Difenokonazol

Dafne 250 EC, Difcor 250 EC, ILA 250 EC, Kix 250 EC, Narita 250 EC, Porter 250 EC

Triazole DMI + amidy CAA

Difenokonazol + mandipropamid

Carial Star 500 SC

Pochodne kwasu cynamonowego + pochodne aniliny

Dimetomorf + fluazynam

Banjo Forte 400 SC

Pochodne aniliny

Fluazynam

Banjo 500 SC, Bolero 500 SC, Fluazin 500-I, Fluazin 500-III,  Nando 500 SC, Tamazynam 500 SC, Zignal 500 SC

Ditiokarbaminiany

Metiram

Polyram 70 WG

Ditiokarbaminiany

Folpet

Folpan 80 WG, Rewers 80 WG

Triazole DMI

mefentriflukonazol

Revyona

Benzamidy + triazole DMI

Fluopyram + protiokonazol

Propulse 250 SE

 

 

Fungicydy zarejestrowane do wiosennego i jesiennego zaprawiania bulw ziemniaka

Grupa chemiczna/
substancja aktywna

Nazwa handlowa

Strobiluryny Qol

Azoksystrobina

Amistar 250 SC, Agristar 250 SC, Agristar Bis 250 SC, Alissa, Ascom 250 SC, Astar 250 SC, Azoguard, AzoGuard AZT 250 SC, Azoksar Super 250 SC, Azoksystrobi 250 SC, Azoscan 250 SC, Aztek 250 SC, Azyl 250 SC, Chamane 250 SC, Clayton Augusta 250 SC, Conclude AZT 250 SC, Demeter 250 SC, Dobromir 250 SC, Dobromir Super 250 SC, Dobromir Top 250 SC,  Fungistar, Globaztar AZT 250 SC, Korazzo 250 SC, Komilfo 250 SC, Ksystro 250 SC, Makler Plus 250 SC, Mirador 250 SC, Ortofin, Piastun 250 SC, Promesa,  Rezat 250 SC,  Strobin 250-I, Strobin 250-II, Tazer 250 SC, Tiger 250 SC, Zaftra AZT 250 SC, Zakeo 250 SC, Zetar 250 SC

Karboksyamidy (SDHI)

Fluksapyroksad

Allstar

Fenylobenzamidy (SDHI)

Flutolanil

Moncut 460 SC, Moncut Na Sucho

Związek mikrobiologiczny

Pseudomonas sp. szczep DSMZ 13134

Proradix

Związek mikrobiologiczny

Bacillus amyloliquefaciens szczep QST 713

Serenade ASO

Imidazole (DMI)

Imazalil

Diabolo 100 SL

 

 

Corteva