Tryb ciemny
  • środa, 29 Maj 2024
Corteva
Najważniejsze gatunki chwastów występujące w ziemniaku

Najważniejsze gatunki chwastów występujące w ziemniaku

dr inż. Janusz Urbanowicz, IHAR – PIB, Oddział w Boninie

Aby zapewnić prawidłowy wzrost i rozwój ziemniaka, należy utrzymywać plantację w stanie wolnym od chwastów. Chwastem jest każda niepożądana roślina występująca w łanie rośliny uprawnej. Przewagą chwastów w konkurencji z roślinami uprawnymi są: większe możliwości adaptacyjne do zmiennych warunków środowiska, wyższa odporność na niesprzyjające warunki środowiska oraz na choroby i szkodniki. Chwasty charakteryzują się też wysoką plennością, łatwością rozprzestrzeniania oraz długotrwałą zdolnością kiełkowania.  Poprzez takie oddziaływanie obniżają efektywność ekonomiczną produkcji, a straty gospodarcze spowodowane ich szkodliwym wpływem, w niektórych uprawach mogą przewyższać łączne straty spowodowane przez choroby i szkodniki. Chwasty pogarszają również jakość produktów rolniczych, utrudniają prawidłowe wykonanie wszelkich uprawek i zbioru oraz mogą stanowić doskonałe siedlisko dla rozwoju chorób i szkodników.

W uprawach rolniczych w Polsce może występować około 300–400 gatunków chwastów. Dominujące gatunki chwastów występujące w uprawie ziemniaka stanowią bardzo liczną grupę (nawet do 50 gatunków), chociaż ze względu na różne typy gleb i miejscowy mikroklimat mogą występować mniej licznie (najczęściej około 20 gatunków) oraz mieć różną uciążliwość w różnych rejonach kraju. Ze względu na uproszczenia w płodozmianie i zabiegach agrotechnicznych pojawiają się także chwasty ruderalne oraz występujące gatunki w roślinach uprawianych w przedplonach, np. zachwaszczające pospolicie zboża czy rzepak. W zależności od stopnia zachwaszczenia spadki plonu mogą wynosić od 10% (przy stosunkowo niskim zachwaszczeniu plantacji), do 70% przy masowym występowaniu chwastów. Chwasty w uprawie ziemniaka wykazują największą szkodliwość w dwóch terminach:

  1. zachwaszczenie pierwotne (na początku okresu wegetacji) – polega na ograniczaniu dostępu światła, wody i składników pokarmowych, stwarzaniu korzystnych warunków do rozwoju chorób i szkodników;
  2. zachwaszczenie wtórne (pod koniec okresu wegetacji) – polega na utrudnianiu zbioru i zwiększaniu uszkodzeń mechanicznych bulw podczas zbioru.

Przykłady dominujących gatunków chwastów występujących w ziemniaku

Gatunek chwastu

jednoliścienne

dwuliścienne

chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, perz właściwy, tomka oścista, włośnica zielona, wyczyniec polny, wiechlina roczna

dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna,  gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik perski, rdestówka powojowata, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, sporek polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne

Corteva