Tryb ciemny
  • Czwartek, 23 Marzec 2023
Testowy obrazek
Lista odmian ziemniaka zalecanych do uprawy przez COBORU

Lista odmian ziemniaka zalecanych do uprawy przez COBORU

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej opublikował listę rekomendowanych odmian ziemniaka...

Objawy i skutki niedoboru składników pokarmowych

Objawy i skutki niedoboru składników pokarmowych

dr inż. Cezary Trawczyński, IHAR-PIB Oddział Jadwisin Gatunki roślin rolniczych różnią się wrażliwoś...

Zwalczanie chorób ziemniaka w produkcji ekologicznej

Zwalczanie chorób ziemniaka w produkcji ekologicznej

dr inż. Jerzy Osowski, IHAR - PIB, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie W ostatnich latach obser...

5 etapów przechowywania ziemniaków

5 etapów przechowywania ziemniaków

dr inż. Cezary Trawczyński, IHAR-PIB Oddział Jadwisin W okresie od października do czerwca mniej więcej 60% z...

Image
Igrit.PL Reklama Własna TB2