Tryb ciemny
  • środa, 29 Maj 2024
Corteva
Nowe rozporządzenia dotyczące chorób ziemniaków

Nowe rozporządzenia dotyczące chorób ziemniaków

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa poinformował o opublikowaniu w Dzienniku Ustaw 2023 roku trzech rozporządzeń dotyczących szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii: Clavibacter sepedonicus, Ralstonia solanacearum oraz w sprawie środków zwalczania Clavibacter sepedonicus oraz Ralstonia solanacearum

 

Jak podał WIORiN w Katowicach Dzienniku Ustaw z 2023 r. pod pozycjami: 458, 459, 460 zostały opublikowane następujące teksty aktów prawnych:

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter sepedonicus

Tekst można wydrukować ze strony: www.sejm.gov.pl

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Ralstonia solanacearum   

Tekst można wydrukować ze strony: www.sejm.gov.pl

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie środków zwalczania Clavibacter sepedonicus oraz Ralstonia solanacearum

Tekst można wydrukować ze strony: www.sejm.gov.pl

źródło i foto: WIORiN w Katowicach

Corteva