Tryb ciemny
  • Piątek, 08 Grudzień 2023
Lista odmian ziemniaka zalecanych do uprawy przez COBORU

Lista odmian ziemniaka zalecanych do uprawy przez COBORU

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej opublikował listę rekomendowanych odmian ziemniaka do uprawy na obszarze województw na rok 2022. Na tej liście znajduje się 32 odmiany. W zestawieniu wymieniono odmiany bardzo wczesne, wczesne, średniowczesne, średniopóźne, późne oraz odmiany skrobiowe.

Lista odmian ziemniaka zalecanych do uprawy przez COBORU
Dodaj komentarz / Odpowiedź