Tryb ciemny
  • Piątek, 08 Grudzień 2023
PIORiN: mniej clavibacter, ale dużo agrofagów ziemniaków

PIORiN: mniej clavibacter, ale dużo agrofagów ziemniaków

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa poinformowała, że w 2022 roku inspektorzy wykonali łącznie 74 862 kontrole pod kątem występowania agrofagów kwarantannowych dla Unii oraz agrofagów objętych środkami fitosanitarnymi. Dobra wiadomość jest taka, że spadają wykrycia Clavibacter sepedonicus.

- Najwięcej wykryć, w 432 miejscach produkcji, dotyczyło bakterii Clavibacter sepedonicus - sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Natomiast analizując wykrycia tej bakterii na przestrzeni ostatnich 5 lat, w 2022 roku odnotowano najniższą liczbę wykryć tej bakterii. W porównaniu do roku 2021 spadek liczby wykryć wynosił ok. 15%, a do roku 2020 - aż o ponad 40% - poinformował PIORiN.

 

W grupie bakterii stwierdzono jeszcze dwa agrofagi kwarantannowe: Ralstonia solanacearum i Ralstonia pseudosolanacearum (sprawcy choroby zwanej śluzakiem). Na przestrzeni ostatnich pięciu lat były już stwierdzane pojedyncze ogniska tych bakterii w uprawach na terenie Polski. W 2022 roku po raz pierwszy w kraju odnotowano agrofaga Ralstonia solanacearum w wodach powierzchniowych na terenie województwa dolnośląskiego.

 

Ponadto w 2022 roku wykryto 2 gatunki kwarantannowych nicieni: Globodera rostochiensis – mątwik ziemniaczany i Globodera pallida – mątwik agresywny (G.pallida tylko na materiale pochodzącym z innych państw członkowskich UE).

 

- Obecność mątwika ziemniaczanego odnotowano w 40 miejscach produkcji, w 11 województwach. Natomiast drugi gatunek w tej grupie, mątwik agresywny, wykrywany był tylko na materiale pochodzącym z innych państw członkowskich UE. Działania kontrolne pod kątem tego agrofaga były prowadzone we wszystkich województwach - podał PIORiN. - Kontrolom poddawano m.in. znajdujące się w obrocie ziemniaki, pochodzące z innych państw Unii Europejskiej oraz spoza Unii. W wyniku tych ocen, w 18 miejscach obrotu stwierdzono obecność nicienia w ziemi osypanej z bulw ziemniaków konsumpcyjnych, pochodzących z innych państw (Cypr, Włochy, Hiszpania, Grecja, Francja). Działania w tym zakresie będą kontynuowane również w bieżącym roku.

 

Ogółem inspekcji poddano 3 036 117 ha upraw roślin, 606 665 t, 379 391 944 szt. i 1 812 721 m3 roślin, produktów roślinnych i przedmiotów.

Łącznie, w wyniku prowadzonych inspekcji i wykonanych analiz laboratoryjnych, stwierdzono występowanie 5 agrofagów kwarantannowych i 1 agrofaga objętego środkami fitosanitarnymi. Obecność tych agrofagów odnotowano w 501 miejscach produkcji, co stanowi spadek o 11% w stosunku do poprzedniego roku.

 

źródło: PIORiN.gov.pl

Dodaj komentarz / Odpowiedź