Tryb ciemny
  • środa, 17 Kwiecień 2024
Nowy patogen w Europie, groźny dla ziemniaków

Nowy patogen w Europie, groźny dla ziemniaków

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa  poinformowała o wykryciu w Europie patogenu potencjalnie groźnego dla ziemniaków. Jak wyjaśnia PIORiN, grzyb może wywoływać suchą zgniliznę bulw


 

- Fusarium brachygibbosum jest polifagicznym grzybem porażającym różne gatunki roślin zielnych i zdrewniałych. Patogen jest notowany w Azji (Arabia Saudyjska, Chiny, Indie, Iran, Irak, Katar, Malezja), Afryce (Algieria, Maroko, RPA, Tunezja), Ameryce (Meksyk, USA) i Australii. Spośród krajów europejskich był on notowany w Azerbejdżanie, Turcji i we Włoszech - poinformowała inspekcja. - W krajach Unii Europejskiej agrofag nie podlega obowiązkowi zwalczania.We Włoszech patogen został stwierdzony w glebie, osadach z dna morskiego, a ponadto w nasionach komosy ryżowej i pszenicy durum, a następnie w 2022 r. po raz pierwszy wykryto go w ziemniakach.- Na ziemniakach grzyb może wywoływać suchą zgniliznę bulw, która może doprowadzić do ich obumierania i mumifikacji. Kategoryzacja grzyba przeprowadzona przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) pozwoliła uznać go za agrofaga, który może zadomowić się na terytorium Unii i stwarzającego potencjalne zagrożenie fitosanitarne w Unii Europejskiej - dodaje PIORiN.

 

Na ziemniakach grzyb wywołuje suchą zgniliznę bulw. Na porażonych bulwach pojawiają się małe brązowe plamy, które stają się suche. W miarę rozwoju choroby na powierzchni bulw można zaobserwować koncentrycznie pofałdowaną skórkę. W obrębie zmian patogenicznych tworzą się zagłębienia, a w skrajnym przypadku bulwy obumierają i ulegają mumifikacji. Objawy na bulwach ziemniaka są podobne jak w przypadku suchej zgnilizny wywoływanej przez inne grzyby z rodzaju Fusarium. W celu poprawnej identyfikacji gatunku konieczne jest zastosowanie metody mikroskopowej i testów molekularnych.

 

Grzyb może rozprzestrzeniać się wraz z roślinami do sadzenia, wliczając w to cebule, nasiona i bulwy ziemniaka. Kategoryzacja grzyba przeprowadzona przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) pozwoliła uznać go za agrofaga stwarzającego potencjalne zagrożenie fitosanitarne w Unii Europejskiej, który może zadomowić się na terytorium Unii. Ocena ta obarczona jest dużą dozą niepewności w odniesieniu do aktualnego występowania patogena w UE i potencjału wywoływania szkód na jej terenie. Na ziemniakach może on być pomylony z innymi grzybami z rodzaju Fusarium, wywołującymi suchą zgniliznę bulw.

źródło: PIORiN.gov.pl

Raporty fitosanitarne PIORIN.gov.pl

Dodaj komentarz / Odpowiedź