Tryb ciemny
  • Wtorek, 18 Czerwiec 2024
Corteva
IJHAR-S: 33% źle oznaczonych ziemniaków w handlu

IJHAR-S: 33% źle oznaczonych ziemniaków w handlu

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła badanie jakości ziemniaków dostępnych w handlu. Sprawdzono wymagania jakościowe i znakowanie 188 partii ziemniaków oferowanych przez 128 podmiotów działających na początkowych etapach dystrybucji.

- Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wymagań jakościowych kontrolowanych ziemniaków - poinformowała inspekcja. - Jednak oznakowanie zostało zakwestionowane w 63 partiach ziemniaków, co stanowi 33,5% wszystkich partii badanych.

Nieprawidłowości dotyczyły m. in.:

  • Niepełnego oznakowania (tj. braku informacji o kraju pochodzenia i/lub wizerunku flagi kraju pochodzenia, danych producenta lub nazwy i adresu podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze, nazwy produktu, kodu identyfikacyjnego partii produkcyjnej).
  • Całkowitego braku oznakowania.
  • Stosowania nieprawidłowej lub niepełnej nazwy (np. „ziemniak sałatkowy” bez określenia „ziemniak jadalny”, „młody” dla ziemniaków jadalnych).
  • Braku ilości nominalnej lub jej niewłaściwego podawania (użycia nieprawidłowego określenia, podania ilości niezgodnej ze stanem faktycznym).

źródło: IJHAR-S

Corteva