Tryb ciemny
  • Wtorek, 18 Czerwiec 2024
Corteva_Suvisio
GUS: ziemniaków o 7% mniej niż przed rokiem

GUS: ziemniaków o 7% mniej niż przed rokiem

Główny Urząd Statystyczny podał wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów w 2023 roku. Okazuje się, że to był trudny rok dla plantatorów ziemniaka, bo licząc łącznie z ogródkami przydomowymi, w tym roku plony są niższe o 7% w porównaniu z 2022 rokiem. Oszacowano też powierzchnię uprawy.

 

- Zbiory ziemniaków w 20023 mroku (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje się na ok. 5,6 mln t, tj. o ok. 7% mniej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym - poinformował GUS.

Urząd Zwrócił uwagę na tegoroczne warunki wegetacji – od posadzenia do połowy września były one mało korzystne dla upraw ziemniaka.

- Chłodna pogoda w okresie wiosny z niedoborem opadów hamowała wzrost i rozwój roślin. Niedobór opadów deszczu w czerwcu i lipcu, a także nierównomierny ich rozkład spowodowały, że potencjał plonotwórczy ziemniaków nie będzie w pełni wykorzystany. Stan plantacji jest jednak zróżnicowany regionalnie, a nawet lokalnie. Ocenia się, że jakość bulw z tegorocznych zbiorów będzie przeciętna - poinformowała Karolina Banaszek, rzecznik prasowy GUS.

Powierzchnię uprawy ziemniaków w 2023 r. szacuje się na ok. 0,2 mln ha. Ocenia się, że plony ziemniaków w bieżącym roku wyniosą 296 dt/ha i będą niższe o ok. 4% od ubiegłorocznych. Zbiory ziemniaków szacuje się na ok. 5,6 mln t, tj. mniej od zbiorów ubiegłorocznych o 7%.

źródło danych: GUS

Corteva