Tryb ciemny
  • Wtorek, 18 Czerwiec 2024
Corteva
GUS: wynikowy szacunek zbiorów ziemniaków w 2022 roku

GUS: wynikowy szacunek zbiorów ziemniaków w 2022 roku

Główny Urząd Statystyczny przedstawił wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych1 w 2022 r. Jak wynika z danych GUS, w 2022 roku zebrano o około 13% ziemniaków mniej niż w 2021 roku.

- Zbiory ziemniaków (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje się na ok. 6,2 mln t, tj. o ok. 13% mniej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym - poinformował GUS. - Powierzchnię uprawy ziemniaków w 2022 r. szacuje się na ok. 0,2 mln ha. Ocenia się, że plony ziemniaków w bieżącym roku wyniosą 307 dt/ha i będą wyższe o ok. 2% od ubiegłorocznych. Zbiory ziemniaków szacuje się na ok. 6,2 mln t, tj. mniej od zbiorów ubiegłorocznych o 13%.

GUS ocenia, że od posadzenia do zbiorów warunki wegetacji były zróżnicowane dla upraw ziemniaka. Chłodna pogoda w okresie wiosny z niedoborem opadów hamowała wzrost i rozwój roślin. Występujące od drugiej połowy maja opady deszczu poprawiły stan plantacji. Zróżnicowane warunki pogodowe w kolejnych miesiącach spowodowały, że potencjał plonotwórczy ziemniaków nie będzie w pełni wykorzystany.

- Z uwagi na występujący rejonami znaczny niedobór opadów deszczu, nierównomierny ich rozkład, różny poziom agrotechniki i warunki glebowe, stan plantacji jest różny. Plonowanie roślin ziemniaka będzie więc zróżnicowane regionalnie, a nawet lokalnie - poinformował GUS.

źródło danych GUS

Corteva