Tryb ciemny
  • środa, 29 Maj 2024
Corteva
WIORiN w Łodzi ostrzega przed nielegalnymi sadzeniakami

WIORiN w Łodzi ostrzega przed nielegalnymi sadzeniakami

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia. Zakup materiału, którego pochodzenie nie jest znane, niesie za sobą możliwość wprowadznia do gospodarstwa  materiału porażonego przez agrofagi kwarantannowe podlegające obowiązkowi zwalczania, w tym m. in. przez śluzaka ziemniaka Ralstonia solanacearum oraz bakterię Clavibacter sepedonicus, sprawcę choroby kwarantannowej - bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Jest to choroba przechowalnicza, która łatwo rozprzestrzenia się zarówno w warunkach przechowywania, jak i później na polu po wysadzeniu sadzeniaków ziemniaka, przez co stwarza bardzo wysokie zagrożenie fitosanitarne.

 

Użycie materiału niewiadomego pochodzenia, może wiązać się z następującymi konsekwencjami:

  1. ograniczenie lub brak możliwości sprzedaży porażonych bulw oraz innych ziemniaków uprawianych w gospodarstwie;  
  2. straty jakościowe i ilościowe plonu;
  3. decyzja administracyjna o zakazie produkcji ziemniaków na porażonym polu;
  4. brak możliwości uzyskania dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego.

 

- Szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na sprzedaż ziemniaków kierowanych bezpośrednio do Sołtysów, z dowozem na miejsce i w bardzo atrakcyjnych cenach - apelują inspektorzy WIORiN.

 

W przypadku ujawnienia podejrzanych ogłoszeń uprzejmie prosimy o kontakt z WIORIN w Łodzi, ul. Siewna 13a, 94-250 Łódź, telefonicznie pod numerami: 42 633 99 72, 42 611 66 60 lub pocztą elektroniczną – adres email  wi-lodz@piorin.gov.pl.

źródło: WIORiN Łódź

Corteva