Tryb ciemny
  • środa, 29 Maj 2024
Corteva
Inspektorzy WIORiN pobierają próby bulw ziemniaków

Inspektorzy WIORiN pobierają próby bulw ziemniaków

Inspektorzy WIORiN we Wrocławiu rozpoczęli sezon pobierania prób bulw ziemniaków na obecność bakterii Clavibacter sepedonicus i Ralstonia solanaceraum. Próby bulw pobierane są zarówno w dużych specjalistycznych gospodarstwach, jak i w gospodarstwach o mniejszym areale.

 

Zgodnie z aktualnymi przepisami pobieranie prób bulw ziemniaków do badań laboratoryjnych odbywa się z partii bulw po zbiorach lub z  rosnących roślin ziemniaka, możliwie jak najpóźniej między zaschnięciem łętów a zbiorem. Metody wykrywania i identyfikacji bakterii są takie same we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej i zostały określone w rozporządzeniach wykonawczych Komisji (EU) ustanawiających środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Ralstonia solanacearum (rozporządzenie Komisji 2022/1193) i Clavibacter sepedonicus (rozporządzenie Komisji 2022/1194). Ww. bakterie są szczególnie trudne do stwierdzenia na plantacjach (ich objawy rzadko występują na roślinach), gdyż mają zdolność przeżywania w formie utajonej, nie wywołując widocznych objawów chorobowych.

 

Czynności pobierania prób przeprowadzone są przez inspektorów  przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa fitosanitarnego, w sposób gwarantujący zachowanie tożsamości prób i zabezpieczający próby przed możliwością ich zamieszania i wtórnego zakażenia. Sprzęt wykorzystywany przy pobieraniu prób jest czysty i odkażony, a opakowania stosowane do pakowania prób bulw ziemniaków są nowe i gwarantują właściwy stan fizjologiczny bulw przekazywanych do badań laboratoryjnych.

 

Podczas pobierania prób inspektorzy upowszechniają wśród podmiotów informacje o ww. bakteriach i zagrożeniach związanych z ich ewentualnym wystąpieniem, kładąc szczególny nacisk na działania zapewniające odpowiednie warunki bezpieczeństwa fitosanitarnego na wszystkich etapach produkcji.

 

źródło i foto: PIORiN.gov.pl

Corteva