Tryb ciemny
  • Wtorek, 18 Czerwiec 2024
Corteva
Co z zagospodarowaniem zakażonych bulw ziemniaków?

Co z zagospodarowaniem zakażonych bulw ziemniaków?

Utworzenie jednej, centralnej bazy podmiotów wykorzystujących lub unieszkodliwiających porażone i prawdopodobnie porażone bulwy ziemniaka było jednak niemożliwe...

 

Lubuska Izba Rolnicza zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie problemu zagospodarowania zakażonych oraz prawdopodobnie zakażonych bulw ziemniaka bakteriami Clavibacter sepedonicus i Ralstonia solanacearum, a przede wszystkim miejsc zagospodarowania takich ziemniaków.

 

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w ramach swoich kompetencji corocznie pobiera u producentów ziemniaka próby do badań laboratoryjnych w kierunku występowania dwóch wyżej wymienionych bakterii. Bakteria Clavibacter sepedonicus, sprawca bakteriozy pierścieniowej ziemniaka, stosunkowo często jest wykrywana na terenie kraju. Również druga bakteria kwarantannowa Ralstonia solanacearum, sprawca śluzaka, jest w ostatnich latach stwierdzana na terenie kraju. W przypadku tej bakterii są to sporadyczne pojedyncze wykrycia.

W wyniku wykrycia bakterii ziemniaki uznane za zakażone lub prawdopodobnie zakażone muszą zostać zagospodarowane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się danego agrofaga. I tu właśnie zaczyna się problem.

W odpowiedzi na pismo LIR, ministerstwo rolnictwa poinformowało, że wie o tym, że zagospodarowanie porażonych lub prawdopodobnie porażonych bulw ziemniaka w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się bakterii Clavibacter sepedonicus i Ralstonia solanacearum może być problematyczne.

 

- W związku z tym od szeregu lat podejmujemy kroki, które mają na celu rozszerzenie wachlarza możliwych sposobów zagospodarowania takich ziemniaków, a tym samym złagodzenie konsekwencji obowiązków wynikających z otrzymanych przez producentów decyzji administracyjnych. Wyrazem tych działań było m.in. przeprowadzenie badań umożliwiających wykorzystanie porażonych i prawdopodobnie porażonych bulw do produkcji biogazu - poinformowała Nina Dobrzyńska, dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w ministerstwie rolnictwa.

 

W odpowiedzi dodano także, że że zagospodarowanie porażonych lub prawdopodobnie porażonych bulw ziemniaka w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się bakterii Clavibacter sepedonicus i Ralstonia solanacearum może być problematyczne. W związku z tym od szeregu lat podejmujemy kroki, które mają na celu rozszerzenie wachlarza możliwych sposobów zagospodarowania takich ziemniaków, a tym samym złagodzenie konsekwencji obowiązków wynikających z otrzymanych przez producentów decyzji administracyjnych. Wyrazem tych działań było m.in. przeprowadzenie badań umożliwiających wykorzystanie porażonych i prawdopodobnie porażonych bulw do produkcji biogazu.

 

Jednocześnie MRIRW informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, z późn. zm.) Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prowadzi rejestr wytwórców biogazu rolniczego, z którego mogą korzystać podmioty zobligowane do zutylizowania porażonych lub prawdopodobnie porażonych bulw ziemniaka..Rejestr jest ogólnodostępny na stronie internetowej KOWR.

 

źródło: Lubuska Izba Rolnicza

Corteva